Việt Hưng Long website

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG LONG

thích

Bàn dập điện đa năng Xingfa - 17 bộ dao

1. Hèm mặt ngoài ( 3 cữ )

2. Trơn 1 - trong

3. Trơn 2 - ngoài

4. Móc 1 - trong

5. Móc 2 - ngoài

6. Trơn móc 1 - trong

7. Trơn móc 2- ngoài

8. Thoát nước ray ( khung dưới )

9. Lỗ vít khung dưới ( ray bằng ) - D17182 )

10. Lỗ vít khung dưới ( ray cấp - D1942 )

11. Cắt khuyết 2 đầu thanh khung đứng

Xingfa 55: 1 bộ dao

1. Thoát nước khung cánh XF.

Vp 4400 - 450, Vp 2600: 5 bộ dao

1. Cắt gân giữa thanh đứng

2. Đột lỗ vít + rãnh bánh xe

3. Cắt khuyết thanh ngang

4. Ke nhảy khung Việt Pháp 4400. 450

5. Ke nhảy cánh Việt- Pháp 4400, 450.