Việt Hưng Long website

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG LONG

thích

XINGFA 2001 : 11 BỘ DAO.

1. Hèm mặt ngoài ( 3 cữ )

2. Trơn 1 - trong

3. Trơn 2 - ngoài

4. Móc 1 - trong

5. Móc 2 - ngoài

6. Trơn móc 1 - trong

7. Trơn móc 2- ngoài

8. Thoát nước ray ( khung dưới )

9. Lỗ vít khung dưới ( ray bằng ) - D17182 )

10. Lỗ vít khung dưới ( ray cấp - D1942 0

11. Cắt khuyết 2 đầu thanh khung đứng

XINGFA 55 : 1 BỘ DAO

1. Thoát nước khung cánh XF